Säkerhetstips

Snöslungor är kraftfulla maskiner som ska hanteras i enlighet med de säkerhetsanvisningar som medföljer. Det är viktigt att kontrollera säkerhetsanvisningarna för just den snöslunga man avser att använda och inte utgå ifrån att de är identisk för alla snöslungor.

Att inte följa säkerhetsanvisningarna kan leda till allvarliga personskador, och det finns gott om exempel på fall där felaktigt användande av snöslungor har inneburit förlust av hand eller fot, eller att någon skadats allvarligt av ett utslungat föremål. Dödsfall förekommer.

Varning för projektiler

Skydda omgivningensnoslunga

En snöslunga plockar upp vad som råkar komma i dess väg och slungar ut det. Det är inte bara snö som kan plockas upp, utan allt från småkvistar och grus till kvarglömda leksaker och trädgårdsredskap kan fångas upp och slungas iväg med avsevärd hastighet. Det finns gott om exempel på hur småstenar som slungats iväg av snöslungor krossat fönsterrutor på förvånansvärt långt avstånd – tänk då på vilken skada de kan göra om de istället träffar människa eller djur.

När man använder sig av en snöslunga är det därför viktigt att säkerställa att man är ensam. Var särskilt noga med att tillse att personer som inte själva kan inse faran hålls borta, till exempel barn, dementa och husdjur.

När du väl har snöslungan igång kan bullret från den göra det svårt för dig att upptäcka om någon kommer i närheten, till exempel ett barn som fram tills nyss lekte i andra änden av trädgården.

Använd skyddsglasögon

glasogonAnvänd skyddsglasögon. Även en i övrigt harmlös liten projektil kan orsaka stor skada om den hamnar i det känsliga ögat. Om du är i behov av synkorrigering medan du använder snöslungan finns det skyddsglasögon som är anpassade för att man ska få plats med sina vanliga synkorrigerande glasögon under dem. Ett annat alternativ är att använda kontaktlinser under skyddsglasögonen. Det finns idag väldigt prisvärda kontaktlinser för engångsbruk, så det behöver inte kosta mycket att ha kontaktlinser att använda sig av i speciella situationer även om man i vardagslag huvudsakligen håller sig till glasögon. Eftersom de är engångslinser behöver man inte hålla på och fixa med rengöring och förvaring, utan när man använt dem klart kastar man dem och nästa gång man behöver ett par kontaktlinser öppnar man ett helt nytt paket. Detta innebär att man kan använda linser på ett säkert sätt även om man inte är van vid linsskötsel och rengöring.

Vissa användare föredrar hjälm med skyddsvisir istället för skyddsglasögon. Detta är vanligen en lite dyrare lösning, men går å andra sidan att få med hörselkåpor inkluderade så att man slipper utsätta sina öron för den högljudda snöslungan, och hjälmen skyddar huvudet mot allt från snöslungeprojektiler till fallande istappar. Under skyddsvisiret kan man bära sin synkorrigerande glasögon precis som vanligt.

Skydda din hörsel

Som nämnts ovan kan snöslungor vara högljudda, särskilt de som inte är eldrivna. Det är därför bra att skydda sina öron med hörselkåpor eller öronproppar.

Att tro att man ska kunna uppmärksamma omgivningen bättre genom att avstå från hörselskydd är i många fall rent önsketänkande, eftersom mullret från snöslungan lägger sig som en ljudmatta kring användaren. Att lämna öronpropparna kvar inne i huset för att man ”vill kunna höra om ungarna kommer för nära” medan man kör snöslungan är en farlig lösning – både för barnen och för hörseln.

Kläder och hår kan fastna i snöslungan

halsdukPersedlar kan fastna i snöslungan och sedan dras åt varv för varv. Man bör därför inte bära lösa och fladdriga kläder medan man kör snöslungan. Halsdukar är särskilt riskfyllda eftersom de kan strypa användaren om de fastnar i snöslungan. Man bör också undvika kläder som har dinglande snören och remmar, till exempel snoddar som är till för att kunna dra åt en dragsko.

Långt hår bör fästas upp och gärna gömmas under mössa eller hjälm under arbetets gång.

För att en snöslunga ska klara av att plocka upp och slunga iväg tung snö måste den vara mycket kraftfull. Många underskattar denna kraftfullhet och förstår inte hur snabbt och bryskt olyckan är framme om en bit av ett klädesplagg fastnar i snöslungans rörliga delar. Under vintern 2007/2008 avled en 8-årig flicka i Kanada i en incident med en snöslunga. Hon lekte utomhus medan hennes mamma körde snöslungan. Flickan ramlade plötsligt baklänges och hamnade i vägen för snöslungan, som drog in huvan på hennes vinterjacka och ströp henne till döds. Mamman befann sig alltså precis intill, men hann ändå inte rädda dottern i tid. Det kan gå extremt snabbt när en så kraftfull maskin som en snöslunga är inblandad.

Håll händerna borta

En extremt hög andel av alla skador som inträffar vid användning av snöslungor sker för att användaren vägrar stänga av snöslungan innan han eller hon tar bort objekt som fastnat i slungan, till exempel kvistar som blockerar utblåset.

Det finns gott om exempel på mycket allvarliga skador som uppstått på det här viset, inklusive komplicerade frakturer. I vissa fall har amputation varit nödvändig.

Varning för brännskador

Om snöslungan har en exponerad ljuddämpare, tänk på att det finns risk för att denna blir mycket het – tillräckligt het för att orsaka rejäla brännskador om man kommer åt den. Detta gäller även snöslungor som har ett metallskydd över ljuddämparen.

Det finns också risk för att den heta ljuddämparen orsakar eldsvådor om den kommer i kontakt med lättantändligt material, till exempel för att man ställer in en mycket het snöslunga i garaget intill något lättantändligt istället för att låta den svalna först.

Obs! Om ljuddämparen är het och du behöver fylla på drivmedelstanken, låt ljuddämpare svalna av först.

Elsäkerhet

Har du en eldriven snöslunga? Tänk på elsäkerheten och se till att den är lika hög som om du skulle använda elektricitet utomhus när det är regnigt och vått. Använd endast kablar som är avsedda för utomhusbruk, se till att allt är korrekt jordat, och så vidare.

Det är också viktigt att säkerställa att ingen elkabel riskerar att sugas in snöslungan.

Tejpa INTE dödmansgreppet

De flesta snöslungor kommer med ett så kallat dödmansgrepp, som innebär att man kontinuerligt måste hålla ett handtag eller liknande intryckt under användningen av snöslungan. Släpper man taget om dödmansgreppet stängs snöslungan automatiskt av med omedelbar verkan.

Det kan kännas lockande att tejpa fast dödmansgreppet för att slippa hålla det nedtryckt hela tiden, men detta är verkligen inte något som vi rekommenderar. Du vill inte behöva stänga av snöslungan manuellt om någon olycka inträffar – till exempel om du halkar, om ett klädesplagg fastnar eller om ett barn kommer springande in i snöslungans väg. Varje sekund är värd mycket i en sådan situation, så att snöslungan stängs av så snart du släpper dödmansgreppet är guld värt.

Starta aldrig snöslungan inomhus

En snöslunga som inte drivs med elektricitet kommer att producera koloxid när motorn är igång. Denna koloxid släpps ut i luften kring snöslungan. När det finns gott om syre produceras koldioxid, om det däremot blir ont om syre kan motorn börja producera farliga mängder kolmonoxid. Kolmonoxid är en doftlös gas som snabbt kan kväva en människa.

Det är därför mycket viktigt att inte starta snöslungan inne i garage, trädgårdsskjul eller liknande och låta den stå där inne och producera koloxid.

Om du har en tvåstegsmodell som kräver att slungan kopplas till ett eluttag först innan du kan starta förbränningsmotorn, se till att skaffa en skarvsladd som är lämpad för utomhusbruk så att du kan starta snöslungan utomhus.

Förebyggande åtgärder

Städa upp innan första snön

Innan det blir snöslungesäsong bör man städa upp för att minska mängden kvistar, stenar, leksaker, trädgårdsredskap och diverse annat som kan sugas in i snöslungan. Det är förstås omöjligt att hålla ett område utomhus helt fritt från skräp, men man kan i alla fall minska på mängden genom att kontinuerligt hålla ordning. Tänk på att du även kan behöva städa upp områden utanför den egna tomten som du kommer att behöva ta bort snö från så småningom, till exempel trottoarer och infarter.

Planera varje session

Innan du ger dig ut för att köra ett pass med snöslungan, planera så att du slipper avbryta mitt i och lämna snöslungan ensam.

  • Varsko familjen.
  • Klä på dig tillräckligt väl redan från start, så att du inte behöver gå in för att hämta handskar, mössa, etc. Om det snöar, bär huvudplagg som minskar risken att få snö på skyddsglasögonen.När man är kall kan ens varseblivningsförmåga minska, så att fortsätta med snöröjningen huttrandes istället för att hämta en varmare jacka är inte ett bra alternativ. Att köra på utan tillräckligt varma och torra handskar kan göra dig fumligare, och så vidare.
  • Bär halksäkra stövlar eller kängor så att du inte halkar, slår dig och behöver avbryta.
  • Kissa innan passet, även om du inte är kissnödig.
  • Om snöslungan drivs med bensin eller liknande drivmedel, kontrollera att du har tillräckligt med drivmedel i tanken för hela passet.