Stiga ST 1145 E

Det här är en eldriven budgetslunga som måste vara inpluggad i ett elektriskt uttag när man kör den. Denna enstegs-snöslunga passar dig som ska röja ett förhållandevis litet område och inte rutinmässigt måste hantera stora mängder packad snö eller annan problemsnö. Ser man till att röja undan regelbundet under vintersäsongen istället för att låta snön ansamlas och packa ihop sig fungerar Stiga ST 1145 E vanligen alldeles utmärkt, har man däremot stora mängder packad snö att ge sig på kan man få problem och behöva något tuffare för att snöröjningen ska kunna utföras på ett effektivt sätt.

Prisklass Budget
Kraftkälla Elektricitet
Motorstorlek 249 cc
Motoreffekt 1800 W
Elstart Ja
Slungtyp Enstegs
Arbetshöjd 25 cm
Arbetsbredd 45 cm
Kastlängd Upp till 7 meter
Vikt 14 kg

Stiga ST 1145 E – en liten och nätt eldriven snöslunga

ST 1145 E väger bara 14 kg vilket är både en fördel och en nackdel. Den är lätt att transportera och lätt att svänga under användning, men den låga vikten innebär samtidigt att snöslungan kan ha svårt att på egen hand jogga sig ned i djup och hård snö – man kan behöva trycka på manuellt. Det samma gäller den smala arbetsbredden; 45 cm bredd innebär att ST 1145 E är väldigt nätt och smidig att använda, men det tar längre tid att röja ett område jämfört med om man kör något av 70-centimetersmonstren. Att arbetsbredden bara är 45 cm innebär dock att den förhållandevis svaga motorn klarar av att slänga iväg snön ordentligt – den hade förmodligen drabbats av problem om snö samlats in från ett 70 cm område istället. På det stora hela är ST 1145 E en välavvägd snöslunga som passar bra för det den är tänkt för.

Jämfört med bensinmotorer kräver elmotorn minimalt med underhåll, vilket är en annan praktiskt fördel med ST 1145 E.

En negativ sak med ST 1145 E är att den inte har någon strålkastare, så belysning måste man ordna separat om man vill kunna använda den annat än mitt på dagen vintertid. Vill man ha en snöslunga huvudsakligen för att röja den upplysta garageuppfarten hemmavid är detta förstås ett mindre problem.

Exempel på reglage och don som ST1145 E är försedd med

  • Ett starthandtag som startar och stoppar motorn. Starthandtaget skyddas av en startspärr för ökad säkerhet.
  • En riktningsspak som du använder för att ändra riktning på utkastarröret.
  • Riktskärm som anpassar snöns utkastlängd. Det finns ett don som låser fast riktskärmen.
  • Elanslutningsdon + ett kabelavlastningsdon för avlastning av anslutningskabeln.

Vad kan jag förvänta mig?

Motorn i ST 1145 E producerar bara 1800 W vilket begränsar hur pass kraftfull snöröjning som kan utföras. Positivt är att den är väldigt tystlåten och man behöver inte heller andas in bensinångor under snöröjningen.

Om snön är torr och max 20 cm djup kan man vanligen avlägsna den snabbt med en ST 1145 E genom att röja i jämn hastighet och placera utkastet i vindens riktning. Om snön däremot är djup, blöt och/eller packad fungerar denna snöslunga inte lika bra, men man kan ändå röja med den genom att sänka farten och röja långsamt. Undvik att använda skrapskäret, eftersom hackning av is och packad snö kan orsaka utmattningsbrott i inmatningshuset.

Att tänka på när man använder elektrisk snöslunga

  • Stiga ST 1145 E ska endast kopplas till eluttag som har jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren ska ha en utlösningsström på max 30 mA.
  • Det är viktigt att nätspänningen överensstämmer med snöslungans nätspänning.
  • Använd inte någon elkabel som inte är godkänd för användning utomhus.
  • Inför varje användning av snöslungan, kontrollera att elkabeln är intakt och inte verkar vara på väg att gå sönder någonstans. Kontrollera även elkontakter och övriga anslutningar.
  • Håll koll på elkabeln under användning så att du inte snubblar över den eller fastnar med den i något. Kör aldrig snöslungan över elkabeln.